S nástupom ihneď hľadáme CNC frézara - programátora v systéme Heidenhain