V souladu s kolektivní smlouvou NBBU

Mzda profesionálů zaměstnaných ve společnosti Larex je v souladu s kolektivní smlouvou pro dočasné zaměstnance Nizozemské asociace zprostředkovatelských agentur a agentur dočasného zaměstnávání (NBBU). Mzda se odvíjí od povahy práce, zkušeností, odborných znalostí, věku a kvalifikace profesionála.

Týdenní výplata

Společnost Larex svým zaměstnancům vyplácí mzdu týdně. Zaměstnanci dostávají výplatní pásku s rozpisem hrubé mzdy, zákonných odvodů a čisté mzdy.

Příspěvky

Kromě mzdy mohou obdržet i různé příspěvky a příplatky, jako jsou například: příspěvek na důchodové zabezpečení, náhrada výdajů, příplatky za práci přesčas a příspěvky na cestovní náklady a ubytování. Mohou se uplatnit v různých situacích. Pokud máte otázky ke mzdě a příplatkům, telefonicky kontaktujte společnost Larex.