Talentovaní profesionálové jsou ubytováni v obytných čtvrtích

Společnost Larex usiluje o to, zajistit dočasným zaměstnancům kvalitní ubytování, a proto vlastní několik bytů a apartmánů po celém Nizozemsku. Při přidělování ubytování zohledňujeme jazyk a kulturu pracovníků. Kromě toho je důležitým kritériem i vzdálenost od pracoviště.

Video z ubytovacích zařízení společnosti Larex

NBBU Certified Flex Home

Společnost Larex má certifikát kvalitních ubytování „Certified Flex Home“. Certifikát se vydává agenturám dočasného zaměstnávání, které poskytují ubytování v souladu s normami asociace NBBU.

Tyto normy jsou definovány v kolektivní smlouvě dočasných agenturních zaměstnanců. Nezávislá instituce každoročně kontroluje, zda se tyto normy pro kvalitu ubytování správně uplatňují.

Ubytovací zařízení společnosti Larex splňují uvedené normy, o čemž svědčí nálepka Certified Flex Home