Kvalita, bezpečnost a jistota

Jako klient požadujete vysokou kvalitu, bezpečnost a jistotu od pronajatého personálu, jakož i od agentury dočasného zaměstnávání, která pro vás dané profesionály zajišťuje! Členství v nizozemské asociaci NBBU a certifikace podle normy NEN 4400-1 vám dává záruku, že společnost Larex dokáže splnit vaše představy a požadavky.

Agentura Larex poskytuje ještě více. Profesionálové ze stavebnictví, z technického, kovozpracujícího a malířského odvětví, které vysíláme, mají bezpečnostní certifikát VCA nebo si ho na vaše přání mohou dodělat. Takto je zaručena bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí na vaší stavbě.

Certifikáty VCU a NEN, jakož i členství v asociaci NBBU jsou základními stavebními kameny pevného partnerství v souvislosti s bezpečností a nizozemským zákonem o odpovědnosti z řetězce (Wet Ketenaansprakelijkheid, WKA) Společnost Larex je takovým spolehlivým partnerem. Díky spolupráci s agenturou Larex máte jistotu, že vaše společnost bude pokračovat v cestě za odpovědným dosažením svého cíle.

Agentura dočasného zaměstnávání akreditovaná asociací NBBU

Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV je členem Nizozemské asociace zprostředkovatelských agentur a agentur dočasného zaměstnávání (NBBU). Pokud se obrátíte na agenturu, která je členem NBBU, nepodstupujete jako klient ani jako zaměstnanec žádné riziko. Asociace přísně kontroluje dodržování konkrétní kolektivní smlouvy, kvalitu administrativních postupů, adekvátní řízení podniku a včasné odvádění daní a příspěvků na sociální zabezpečení.

Podniky, které se rozhodnou pro agenturu dočasného zaměstnávání akreditovanou asociací NBBU, mohou využívat výhody dočasného zaměstnávání bez rizika dodatečného zdanění nebo pokut. Na základě vysokých požadavků asociace je pro drtivou většinu tisíců agentur dočasného zaměstnávání působících v naší zemi členství v NBBU nedosažitelné. Přečtěte si více o asociaci NBBU.

NEN 4400-1: Norma Nadace pro pracovní normy (SNA)

Agentura Larex je certifikována podle normy NEN 4400-1. Certifikace potvrzuje, že naši administrativu provádíme správně a navíc korektně odvádíme daně a odvody na sociální zabezpečení. V důsledku zmíněné certifikace podniky, které s námi spolupracují, neriskují pokuty. Přečtěte si více o normě NEN 4400-1.

VCU: VCU znamená kontrolní seznam pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí pro agentury dočasného zaměstnávání

Certifikát VCU je určen pro agentury dočasného zaměstnávání, které poskytují personál k provádění prací spojených se zvýšeným rizikem. Agentury dočasného zaměstnávání s certifikátem VCU znají správné normy týkající se pracovních podmínek, pracovního práva a pracovní neschopnosti. Norma VCU vychází ze systému VCA pro dodavatele. VCA znamená kontrolní seznam dodavatele pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Přečtěte si více o VCA.

Account manažeři agentury Larex mají certifikát VCU

Account manažeři agentury Larex mají osobní diplom VCU. Jsou informováni o nebezpečích a bezpečnostních požadavcích na pracovišti. Prodiskutují je s nasazovanými kvalifikovanými pracovníky. Kromě toho mají za úkol kontrolovat, zda na pracovišti nevznikají nebezpečné situace. V konečném důsledku to vede ke snížení počtu absencí a nehod. A to je příjemný pocit, co říkáte?

Kvalifikovaní pracovníci a certifikát VCA

Společnost Larex podporuje kvalifikované pracovníky při certifikaci a profesionálům bez certifikátu VCA nabízí kurz. Stále více profesionálů z agentury Larex díky tomuto kurzu získá certifikát VCA.