Daň z příjmu

Zahraniční pracovníci, kteří přes agenturu Larex pracují v Nizozemsku, musí v Nizozemsku platit daň z příjmu. Tuto daň z příjmu společnost Larex sráží z vaší mzdy. Daň ze mzdy (loonheffing) uvedená ve výplatní pásce a v ročním zúčtování daně se zčásti skládá z daně z příjmu a zčásti z odvodů na sociální zabezpečení.

Na zaměstnance ze zahraničí se vztahuje nizozemská daňová legislativa a daňová legislativa domovské země.

Máte otázky k pravidlům zdanění, které se vztahují k pronajímanému personálu společnosti Larex? Kontaktujte centrálu společnosti Larex na telefonním čísle +31 88 49 49 600.