Pro profesionály ze zahraničí

Profesionálové, kteří mají bydliště v zahraničí a jsou zaměstnáni v nizozemském podniku, mají v Nizozemsku nebo v zemi původu nárok na přídavek na děti. Který přídavek na děti je pro zahraničního pracovníka nejvýhodnější, závisí na osobních okolnostech.

Pro získání přídavku na děti v Nizozemsku musí zaměstnanci splňovat tyto podmínky:

  • musí podat daňové přiznání k dani z příjmu
  • musí odvádět příspěvky na sociální zabezpečení nebo podnikat

Přídavek na děti přiznává rodičům nizozemská sociální pojišťovna (SVB) a vyplácí se čtvrtletně. Výše přídavku závisí na počtu dětí a jejich věku.

Více informací o přídavku na dítě najdete na webové stránce nizozemské sociální pojišťovny.