Vaše soukromí je pro nás důležité

Při poskytování služeb společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV uchovává údaje. Pokud společnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV postupujete své osobní údaje, udělujete nám tím souhlas s jejich používáním. Osobní údaje klientů, uchazečů o práci a návštěvníků zpracováváme a chráníme s maximální pečlivostí. Společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV dodržuje požadavky stanovené v zákoně o ochraně osobních údajů a v ostatních zákonech týkajících se ochrany osobních údajů.

Jak zacházíme s vašimi osobními údaji

S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně. Tyto údaje použijeme výhradně k tomu, abychom vám našli (dočasnou) práci, obsadili volné pracovní místo nebo vás kontaktovali. Pokud si to již nebudete přát, můžete nám tuto skutečnost kdykoliv oznámit.

Rovněž máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchovává společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV. Pokud jsou tyto informace nesprávné, můžete požádat o jejich opravu. V takovém případě kontaktujte společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé informační soubory, které webové stránky ukládají v počítači. Společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV používá soubory cookie k ukládání vašich osobních preferencí a přihlašovacích údajů pro používání webových stránek. K používání souborů cookie je nezbytný váš souhlas.

Registrace anonymních údajů o prohlížení

Na webových stránkách společnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV se uchovávají všeobecné údaje o návštěvnících a jejich IP adresy, aniž by bylo podle nich možné návštěvníky identifikovat. Účelem tohoto uchovávání je optimalizace obsahu a uspořádání webových stránek, jakož i vypracování analýz a reportů.

Společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV a jiné webové stránky

Na webové stránce společnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV najdete několik hypertextových odkazů na jiné webové stránky. Společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV nepřebírá odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani za způsob, jakým tyto třetí strany zacházejí s vašimi osobními údaji. Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné webové stránky, kterou navštěvujete, pokud je tam k dispozici.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV si vyhrazuje právo průběžně aktualizovat a revidovat své prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby odpovídalo legislativním nebo jiným změnám. Prohlášení o ochraně osobních údajů byste si proto měli pravidelně prostudovat, abyste byli informováni o případných změnách.