Společnost Larex a obsah webových stránek

Informace uvedené na těchto webových stránkách sestavila s náležitou péčí společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV, správnost a úplnost těchto informací však nelze zaručit. Společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV prostřednictvím těchto webových stránek poskytuje pouze informace o produktech a službách, které nabízí Larex. Změny lze provést bez předchozího upozornění.

Ačkoliv společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV vynakládá maximální úsilí, aby zabránila zneužití, Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV neodpovídá za informace a/nebo zprávy, které zasílají uživatelé těchto webových stránek přes internet.

Odkazy na stránky, které neprovozuje společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV, umístěné na našich webových stránkách, slouží výhradně pro informaci návštěvníků. Přestože společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV je mimořádně selektivní ve vztahu ke stránkám, na které se odkazuje, nepřebírá odpovědnost za jejich obsah a funkčnost ani za kvalitu případných produktů a/nebo služeb, které jsou na těchto stránkách nabízeny. Společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV odmítá jakoukoliv odpovědnost za stránky, které neprovozuje.

Společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV vlastní autorská práva k obsahu těchto webových stránek.

Veškerý obsah na těchto stránkách, jako jsou texty, grafické prvky, loga, tlačítka, zvukové klipy a software, je majetkem společnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV nebo jejích poskytovatelů licencí a je chráněn nizozemskými a mezinárodními právními předpisy o autorských právech.

Kolekce (to znamená složení, obsahové položky a struktura) obsahu na těchto webových stránkách je chráněna autorskými právy. Žádná část této kolekce se nesmí reprodukovat a/nebo zveřejňovat prostřednictvím tisku, fotokopií, mikrofilmu nebo jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV v Deventeru.

Tyto webové stránky vytvořila a provozuje společnost Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV se sídlem v Nizozemsku. Na naše služby a obsah tohoto textu se vztahují nizozemské právní předpisy.