Larex en de inhoud van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Larex worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door  Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV worden onderhouden wordt afgewezen.

Larex en DIT Personeelsbemiddeling heeft copyright op inhoud van deze website

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV te Deventer.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Larex  en DIT Personeelsbemiddeling BV in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.