Voorwaarden en Reglement landelijke referral actie Larex

– De referral actie – lees aanbrengpremie – geldt voor alle directe vaktalenten van Larex Personeelsbemiddeling die een nieuw vaktalent aanbrengen.
– De referral actie geldt niet voor de indirecte medewerkers van Larex Personeelsbemiddeling of DIT Holding.
– Het nieuw aangebrachte vaktalent mag nog niet bekend zijn in de bestanden van Larex Personeelsbemiddeling – lees Larex.
– Het nieuw aangebrachte vaktalent zal door Larex of gelieerde labels worden tewerk gesteld.
– Zowel degene die een vaktalent aanbrengt als het geïntroduceerde vaktalent moeten duidelijk aangeven dat de aanmelding plaatsvindt naar aanleiding van deze referral actie.
– Op het moment dat het aangebrachte vaktalent 192 uur bij Larex heeft gewerkt binnen de periode van 6 weken middels uitzending of detachering, wordt overgegaan tot uitbetaling van de premie aan de aanbrenger.
– Er is geen beperking op het aantal aangebrachte kandidaten.
De referral beloning bedraagt: voor vaktalenten die in het jaar van uitbetaling verloond zijn of worden door Larex € 500 bruto.
– Voor vaktalenten die in het jaar van uitbetaling niet verloond zijn of worden door Larex eveneens € 500 bruto.
– Deze referral actie geldt als aanbieding voor de actie periode van 1 september 2018 tot en met 30 september 2019.
– De aanvangsdatum van het werk, beginnend op 1 september 2018 doch uiterlijk 30 september 2019, van het aangebrachte vaktalent is bepalend of een aangebracht vaktalent voor deze referral actie in aanmerking komt.
– Voor de bruto uitbetaling zal Larex zorg dragen voor de afdracht van loonheffing.
– Larex behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder enige melding vooraf met deze referral actie te stoppen.
– In geval van discussie over het recht op uitbetaling beslist de directie van Larex.