Privacy Statement

Larex.eu

Uw privacy is belangrijk voor ons
In het kader van onze dienstverlening legt DIT en Larex Vakpersoneel B.V. gegevens vast. Als u persoonlijke gegevens overdraagt aan DIT en Larex Vakpersoneel B.V. dan geeft u ons daarmee toestemming om deze te gebruiken. Persoonlijke gegevens van klanten, werkzoekenden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DIT en Larex Vakpersoneel B.V. houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Hoe gaan we met uw gegevens om
Wij zullen vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken om (uitzend)werk voor u te vinden, een vacature te vervullen, of om contact met u op te nemen. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u dit op ieder moment melden.

U kunt inzage krijgen in de persoonlijke gegevens die DIT en Larex Vakpersoneel B.V. over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Neem hiervoor contact op met DIT en Larex Vakpersoneel B.V.

Gebruik van Cookies
Cookies zijn kleine informatie bestandjes die een website op uw computer achterlaat. DIT en Larex Vakpersoneel B.V. gebruikt cookies om uw persoonlijke voorkeuren en inloggegevens voor het gebruik van de website op te slaan. Voor het gebruik van cookies moet u zelf toestemming geven.

Registratie van anonieme surfgegevens
Op de website van DIT en Larex Vakpersoneel B.V. worden algemene bezoekgegevens en IP-adressen bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inhoud en inrichting van de website te optimaliseren en voor het opstellen van analyses en rapportages.

DIT en Larex en andere websites
Op de website van DIT en Larex Vakpersoneel B.V. treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. DIT en Larex Vakpersoneel B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en de wijze hoe deze partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen Privacy Statement
DIT en Larex Vakpersoneel B.V. behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.