Inkomstenbelasting

Europese ingezetenen die in Nederland werken, moeten inkomstenbelasting betalen. Deze belasting wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemers. Het bedrag van de belasting wordt vermeld op het loonstrookje en de jaaropgave.
Buitenlandse werknemers zijn onderworpen aan de belastingwetgeving van zowel Nederland als van hun land van herkomst.