Kinderbijslag voor buitenlandse vakmensen

Buitenlandse vakmensen die niet in Nederland wonen maar voor een Nederlands bedrijf of uitzendbureau werken, hebben in Nederland recht op kinderbijslag. Om in Nederland kinderbijslag te krijgen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet het loon aangeven voor de inkomstenbelasting
  • Je moet sociale bijdragen betalen of een eigen bedrijf hebben
  • Kinderbijslag wordt aan ouders toegekend door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en op kwartaalbasis uitbetaald; het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.

Meer informatie over kinderbijslag in het Engels, Duits of Pools vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.