Salaris en betaling

De salarissen van uitzendkrachten die voor Larex werken zijn altijd conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de Nederlandse Bond van Uitzend- en Detacheringsondernemingen (NBBU). Het salaris is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, ervaring, deskundigheid, leeftijd en capaciteiten van de werknemer.