Larex verzorgt woonruimte voor vaktalenten

Als werkgever hoeft u zich niet te bekommeren om de huisvesting van het ingeleende personeel. Dit verzorgt Larex.

Vaktalenten wonen in woonwijken

Om het uitzendpersoneel van kwalitatief goede woonruimte te voorzien heeft Larex een groot aantal woningen en appartementen in eigen bezit, verdeeld over heel Nederland. Bij de verdeling van huisvesting houden wij rekening met de taal en de cultuur van de mensen. Daarnaast is de reisafstand tot de werkplek een belangrijk criterium.

Video Larex woonruimte

NBBU Certified Flex Home

Larex mag het Certified Flex Home certificaat voeren. Het certificaat wordt uitgegeven aan uitzendondernemingen die de huisvesting conform de huisvestingsnormen, gesteld door de NBBU, organiseren.

Deze normen zijn vastgelegd in de cao voor uitzendkrachten. Een onafhankelijke instelling controleert jaarlijks of deze huisvestings-normen op de juiste wijze toegepast worden.

De woonruimtes van Larex Personeelsbemiddeling voldoen aan deze normen en zijn herkenbaar aan de Certified Flex Home sticker.

Tijdelijke woonruimte voor vakkrachten

Aangezien ons personeelsbestand de beschikbare eigen woonruimte overstijgt, regelen wij met diverse organisaties en instanties aanvullende woonruimte in de buurt van de werkplek. U kunt hierbij denken aan huurhuizen, pensions en vakantieparken.

Woonruimte beschikbaar?

Heeft u woonruimte beschikbaar voor personeel van Larex? Neem dan contact op met Larex via +31 88 49 49 609.