Conform NBBU CAO

Het salaris van de vaktalenten van Larex is conform de cao voor uitzendkrachten van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Het salaris is afhankelijk van de aard van het werk, ervaring, vakkennis, leeftijd en de kwaliteiten van de vakkracht.

Wekelijkse betaling

Larex betaalt het salaris van de krachten wekelijks uit. Zij ontvangen een loonstrook met daarop een specificatie van het bruto loon, de wettelijke afdrachten en het netto salaris.

Vergoedingen

Naast het loon zijn er diverse vergoedingen en bijdragen zoals: pensioenbijdragen, onkostenvergoedingen, overwerkvergoedingen en reserveringen. Deze kunnen op specifieke situaties van toepassing zijn. Bel met Larex voor vragen over salaris en uitbetalingen.