Goede afspraken in Nederland geven je een extra vakantiedag en meer vakantiegeld

Dankzij nieuwe afspraken in Nederland hebben we goed nieuws. Bij Larex krijg je in 2020 een vakantiedag extra en meer vakantiegeld. Dat is al mooi meegenomen voor het nieuwe jaar!

Elk land heeft zijn eigen wet- en regelgeving voor alles wat met werk te maken heeft. En de EU heeft daar allemaal aanvullende en coördinerende regelingen voor. Die maken het bijvoorbeeld mogelijk dat je zonder enige beperking in een ander EU-land kunt werken. Zoals in Nederland, via Larex.

Beloningsovereenkomsten en meer

Larex organiseert de uitbesteding van EU-vakmensen bij Nederlandse bedrijven in de techniek, bouw, metaal en schildersbranche. Dit zijn allemaal bedrijven die werken volgens goede cao’s voor werknemers. In cao’s staan afspraken over minimumloon, pensioen en vakantie.
In Nederland gelden deze beloningsafspraken ook voor uitzendkrachten. En dat geldt ook voor EU-werknemers. Bij Larex zorgen we ervoor dat deze afspraken altijd worden nageleefd.

Nieuwe wetgeving voor zekerheid rond tijdelijke contracten

Uitzendwerk is normaal in Nederland. De reden dat de werkloosheid in Nederland laag is, is voor een belangrijk deel te danken aan uitzendbureaus. Eén op de zes Nederlandse werknemers staat ingeschreven bij een uitzendbureau. En Nederland telt meer dan een miljoen zelfstandigen, waaronder veel zelfstandige loodgieters, timmerlieden, lassers en schilders.

De Nederlandse overheid ziet erop toe dat al dit uitzendwerk volgens de regels gebeurt en heeft een nieuwe wet gemaakt die gericht is op evenwicht op de arbeidsmarkt en die per 1 januari 2020 van kracht wordt (Wet Arbeidsmarkt in Balans, WAB). Deze wet bevat onder meer regels voor uitzendbureaus. Zo bepaalt de WAB hoe vaak en hoe lang er gewerkt mag worden met tijdelijke contracten.

Bij Larex hebben we al onze dossiers en procedures aan de nieuwe wet aangepast. Zo kunnen we er zeker van zijn dat alles volgens de regels verloopt en dat al onze werknemers alles krijgen waar ze recht op hebben. Dat geldt ook voor jou, want het maakt niet uit of je uit Nederland komt of uit een ander EU-land. Als je persoonlijke situatie door de WAB gaat veranderen, laat jouw contactpersoon je dat tijdig weten.

Aanvullende overeenkomsten, aanvullende zekerheid

Elke sector waarin werknemers van Larex actief zijn (techniek, bouw, metaal, schilderwerk), heeft een eigen cao (collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en werknemers). Daarbovenop zijn er aparte overeenkomsten voor uitzendbureaus. Tot nu toe waren er twee cao’s, omdat elke overkoepelende organisatie zijn eigen afspraken had.
Larex heeft de cao van de NBBU (“Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendbureaus”) toegepast, een organisatie die er streng op toeziet dat wij ons aan de regels houden en dat wij altijd over voldoende middelen beschikken om onze werknemers op tijd uit te betalen.

Meer vakantie en vakantiegeld, wie zou dat niet willen?

De tweede organisatie voor uitzendondernemingen heet de ABU (‘Algemene Bond Uitzendondernemingen’). Onlangs hebben de NBBU en de ABU besloten om het beste van de twee cao’s samen te voegen tot één gezamenlijke cao. Misschien denk je: waarom zou ik daarin geïnteresseerd zijn?
Nou, dat zit zo. Jouw zekerheid op de Nederlandse arbeidsmarkt is nu nog beter geregeld. En het levert je een leuk cadeautje op voor het einde van het jaar. In 2020 heb je recht op één extra betaalde verlofdag en we verhogen je vakantiegeld. Een goed begin van het nieuwe jaar.

Gepubliceerd op 23 december 2019