Bij Larex staat veiligheid altijd op 1

Gepubliceerd: 31 Mei 2017 in categorie Nieuws

De vaktalenten van Larex krijgen gedegen werk- en veiligheidsinstructies en controle op werkomstandigheden. Bij Larex personeelsbemiddeling staat veiligheid altijd op 1! Door goede afspraken te maken kunnen wij samen met het vaktalent en de inlener zorg dragen voor veilige werkomstandigheden. Waar is Larex Personeelsbemiddeling verantwoordelijk voor op het gebied van veiligheid? En waar bent u, als inlener, verantwoordelijk voor?

Larex Personeelsbemiddeling zorgt ervoor dat het vaktalent voor aanvang van het werk bekend is met:
  • De functie en functie-eisen;
  • De werkplekeisen en arbeidsomstandigheden;
  • Specifieke risico’s op de werkplek;
  • Wie de contactpersoon is bij de inlener;
  • Het verstrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) met instructie door Larex Personeelsbemiddeling

U als inlener bent verantwoordelijk voor:

  • Het toezien op de uitvoering van het werk door het vaktalent
  • De veiligheid van het werk en de werkplek;
  • Het geven van een gedegen werkinstructie;
  • Zorg dragen voor een contactpersoon voor het vaktalent en bij Larex Personeelsbemiddeling
  • De arbeidsomstandigheden van het vaktalent en ziet erop toe dat bovengenoemde taken worden uitgevoerd