Goede afspraken in Nederland leveren je een extra betaalde vakantiedag en meer vakantiegeld op

Gepubliceerd: 23 December 2019 in categorie Nieuws

Dankzij nieuwe afspraken in Nederland hebben we goed nieuws. Bij Larex krijg je er in 2020 een dag vakantie en extra vakantiegeld bij. Dat heb je vast binnen voor het nieuwe jaar!

Ieder land heeft zijn eigen wetten en regels voor alles wat met werk te maken heeft. En de EU heeft daar weer aanvullende en overkoepelende regels voor. Die maken het onder meer mogelijk om zonder belemmeringen te werken in een ander EU-land. Zoals in Nederland, via Larex.

Beloningsafspraken en meer
Larex organiseert de inzet van EU-vakmannen bij Nederlandse bedrijven in de Techniek, Bouw, Metaal en Schildersbranche. Dat zijn allemaal bedrijven die werken volgens goede collectieve afspraken (cao’s) voor werknemers. Denk aan afspraken over minimum loon, pensioenvoorzieningen en vrije dagen.

In Nederland hebben we het zo geregeld dat de beloningsafspraken ook gelden voor tijdelijke medewerkers. Dus ook voor EU-medewerkers. Bij Larex zien we erop toe dat die afspraken altijd worden nagekomen.

Nieuwe wetgeving voor zekerheid rond tijdelijke contracten
Tijdelijk werk (flexwerk) is in Nederland de gewoonste zaak van de wereld. Dat de werkloosheid in Nederland laag is, danken we voor een belangrijk deel aan uitzendbureaus. Eén op de zes werkende Nederlanders zit bij een uitzendbureau. Daarnaast zijn er in Nederland nog eens meer dan een miljoen eenmansbedrijven actief. Daaronder veel zelfstandige loofgieters, timmerlieden, lassers en schilders.

De Nederlandse overheid ziet erop toe dat al dat tijdelijke werk volgens de regels verloopt. Daar is een nieuwe wet voor gemaakt die op 1 januari 2020 ingaat: de Wet Arbeidsmarkt in Balans, bekend als de WAB. Hierin zijn ook regels opgenomen voor uitzendbureaus. De WAB bepaalt bijvoorbeeld hoe vaak en hoe lang wij mogen werken met tijdelijke contracten.

Bij Larex hebben wij al onze bestanden en procedures afgestemd op de nieuwe wet. Zo weten we weer zeker dat alles volgens het boekje verloopt en dat onze medewerkers alles krijgen waar ze recht op hebben. Dat geldt ook voor jou, want of je uit Nederland of een andere EU-land komt, maakt niet uit. Als er door die WAB iets verandert aan jouw persoonlijke situatie hoor je dat bijtijds van je vaste contactpersoon.

Extra afspraken, extra zekerheid
Alle sectoren waar medewerkers van Larex actief zijn (Techniek, Bouw, Metaal, Schildersbranche) hebben hun eigen cao (de collectieve afspraken tussen werkgevers en werknemers). Daarnaast hebben uitzendbedrijven hun eigen cao. Dat waren er tot nu toe twee, want iedere overkoepelende organisatie had zijn eigen afspraken.

Larex hanteerde de cao van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendbureaus), een kwaliteitsorganisatie die er strikt op toeziet dat wij de regels naleven en altijd genoeg ‘geld in kas’ hebben om onze medewerkers stipt te betalen.

Meer vakantie en vakantiegeld, wie wil dat niet?
De tweede organisatie voor uitzendbureaus heet ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Onlangs besloten de NBBU en de ABU om het beste uit de verschillende cao’s samen te voegen tot één gezamenlijke cao. Wat heb ik daarmee te maken, denk je wellicht.

Meer dan je denkt. Je zekerheid op de Nederlandse arbeidsmarkt is nu nóg beter geregeld. En het levert zo voor het einde van het jaar een mooi cadeautje op. In 2020 heb je recht op een extra betaalde vakantiedag en verhogen we je vakantiegeld. Een mooi begin van het nieuwe jaar.