Larex mag BSN verstrekken aan opdrachtgever

Gepubliceerd: 15 Maart 2017 in categorie Nieuws

Op 1 januari 2017 is er een wijziging doorgevoerd in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN binnen de Wet bescherming persoonsgegevens. Eerder moesten opdrachtgevers het BSN zelf bij ingeleende vakkrachten opvragen. Het BSN is nodig om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring of matiging van de inlenersaansprakelijkheid.

Voor al onze opdrachtgevers geldt nu dat wij het BSN op uw verzoek aan u verstrekken zodra één van onze vakkrachten bij u aan de slag gaat. Overige onderdelen van de Wet bescherming persoonsgegevens blijven van kracht. Met als belangrijkste punten:

  • Flexwerkers moeten zich op de arbeidslocatie kunnen legitimeren.
  • Opdrachtgevers mogen geen kopie maken van het ID bewijs van de vakkracht.
  • Larex mag geen kopiën van het ID aan opdrachtgevers beschikbaar stellen.

Lees meer over de gewijzigde regelgeving rond BSN.