Certificaten

Bekijk hieronder onze certificaten

NEN 4400-1:

De norm van de Stichting Normering Arbeid

Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV is NEN 4400-1-certificaathouder. Het certificaat is het bewijs dat wij onze administratie goed voeren en onze belastingen en sociale premies afdragen. Dit certificaat voorkomt dat bedrijven die met Larex werken te maken krijgen met boeterisico’s.

NBBU-GECERTIFICEERD BUREAU

Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV is lid van de Nederlandse Bond van Uitzend- en Detacheringsondernemingen (NBBU). Met een NBBU-erkend uitzendbureau worden risico’s voor klanten en werknemers aanzienlijk beperkt. Definitief gebruik van de cao wordt bewaakt en gecontroleerd, evenals de kwaliteit van administratieve processen, een gezonde bedrijfsvoering en de tijdige afdracht van sociale premies en belastingen.

VCU

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA)

Het VCA-certificaat is bedoeld voor uitzendbureaus die mensen plaatsen op locaties en projecten waar sprake is van verhoogde risico’s. VCA-gecertificeerde bureaus zijn op de hoogte van de juiste voorwaarden op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeid en ziekte. De VCA-norm is gebaseerd op het VCA-systeem voor aannemers. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Larex accountmanagers zijn VCA-gecertificeerd
De accountmanagers van Larex zijn individueel VCA-gecertificeerd. Zij zijn op de hoogte van de gevaren en veiligheidseisen op de werkplek. Deze worden met alle werknemers besproken. Ook hebben zij een toezichthoudende rol bij eventuele onveilige situaties op de werkvloer. Dit resulteert uiteindelijk in minder ziekteverzuim en minder ongevallen. Dat is een prettig gevoel, toch?


UITZENDKRACHTEN EN VCA-CERTIFICATEN

Larex stimuleert uitzendkrachten om zich te laten certificeren en biedt degenen zonder VCA-certificaat aan om een VCA-opleiding te volgen. Steeds meer uitzendkrachten van Larex zijn VCA-gecertificeerd.

SNF-CERTIFICAAT

Stichting Normering Flexwonen

Het SNF-certificaat beheert en onderhoudt de registers van bedrijven die voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Organisaties die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten kunnen een certificaat behalen bij de Stichting Normering Flexwonen. Hiervoor moeten zij voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.