De WAB komt eraan

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) komt eraan. Op 1 januari 2020 gaat de wet voor het grootste deel van kracht. Deze wet zorgt voor de nodige organisatorische en financiële implicaties. Deze implicaties gelden voor alle organisaties in Nederland. Om wat voor wijzigingen gaat het en wat is de impact op de bedrijfsvoering? Wij vatten het samen.

Samenwerkingsvormen binnen organisaties
Binnen een organisatie zijn er vaak verschillende soorten flex: interne flex en externe flex.


WAB: implicaties voor interne flex
De WAB brengt voor interne flex allerlei implicaties met zich mee. Verstandig om daar rekening mee te houden in de bedrijfsvoering:

  • Flex wordt duurder door een hogere WW-premie.
   Dat geldt dus ook voor overeenkomsten voor bepaalde tijd en oproepkrachten.
  • Een payrollkracht krijgt dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden als eigen medewerkers in een
   vergelijkbare functie. Daardoor wordt payroll duurder en neemt de flexibiliteit af.
  • De transitievergoeding geldt vanaf de eerste werkdag.
   Deze vergoeding moet dus altijd uitbetaald worden wanneer een medewerker onvrijwillig vertrekt.
  • De administratieve last gaat omhoog door allerlei nieuwe regels en een strenge informatieplicht
   naar de werknemer. Dit speelt vooral bij (oproep)overeenkomsten.
  • Door de verhoging van de administratieve last neemt de kans op fouten toe.
   Hierdoor wordt ook het belang van de juiste kennis van wet- en regelgeving groter.


WAB: implicaties voor inlenen van externe flex
Met de komst van de WAB verandert er ook veel voor leveranciers van externe flex:

  • Medewerkers met een flexibele overeenkomst krijgen meer zekerheid.
   Dit geldt vooral voor de omvang van de arbeidsduur.
  • Medewerkers met een flexibele overeenkomst worden duurder.
   Doordat ze vanaf de eerste dag recht hebben op de transitievergoeding en de WW-premie stijgt.
  • Het administratieve proces wordt uitgebreider.
   Wij als leverancier van externe flex gaan meer informatie opvragen.


Ontdek de voordelen van externe flex
Met de komst van de WAB wordt werken met de interne flexibele schil complexer. In ons drieluik vatten we de implicaties voor interne en externe flex van de maatregelen samen. Benieuwd de voordelen van externe flex bij DIT en Larex? Download het drieluik om te zien wat wij voor organisaties kunnen betekenen na de komst van de WAB.

Download WAB drieluik