Loonbelasting

Een buitenlandse uitzendkracht die via Larex in Nederland werkt, moet in Nederland loonbelasting betalen. Deze loonbelasting wordt door Larex ingehouden op het loon. De op de loonstrook en jaaropgave vermelde ‘loonheffing’ bestaat voor een deel uit loonbelasting en voor een deel uit premies volksverzekeringen.

Werknemers afkomstig uit het buitenland hebben te maken met belastingwetgeving uit Nederland en uit hun moederland. Larex is bekend met de belastingzaken voor deze landen en adviseert en ondersteunt uitzendkrachten bij het verkrijgen en invullen van verklaringen.

Heeft u vragen over belastingregels voor het ingeleende personeel van Larex? Neem dan contact op met het hoofdkantoor van Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV via het telefoonnummer +31 88 49 49 600.