Salaris en betalingen

SALARIS EN BETALINGEN

Kinderbijslag voor buitenlandse vakmensen

Buitenlandse vakmensen die niet in Nederland wonen maar voor een Nederlands bedrijf of uitzendbureau werken, hebben in Nederland recht op kinderbijslag. Om in Nederland kinderbijslag te krijgen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet het loon aangeven voor de inkomstenbelasting
  • Je moet sociale bijdragen betalen of een eigen bedrijf hebben
  • Kinderbijslag wordt aan ouders toegekend door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en op kwartaalbasis uitbetaald; het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.

Meer informatie over kinderbijslag in het Engels, Duits of Pools vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Verzekeringen

Larex steunt buitenlands personeel.

Een ziektekostenverzekering is verplicht vanaf het moment dat je voor een Nederlandse werkgever gaat werken, wat betekent dat iedereen die in Nederland woont of werkt wettelijk verplicht is om een standaard ziektekostenverzekering af te sluiten. Larex ondersteunt je bij het aanvragen van de benodigde verzekeringen omdat het moeilijk kan zijn om met Nederlandse instanties te communiceren en Nederlandse documenten te lezen, vooral voor vakmensen die voor het eerst in Nederland zijn.

Welke verzekeringen zijn nuttig in Nederland?
  • Aanvullende ziektekostenverzekering
  • Reisverzekering
  • Autoverzekering
  • Optionele nabestaandenverzekering (Anw)
  • Optionele ouderdomsverzekering (AOW)
Inkomstenbelasting
Europese ingezetenen die in Nederland werken, moeten inkomstenbelasting betalen. Deze belasting wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemers. Het bedrag van de belasting wordt vermeld op het loonstrookje en de jaaropgave.
Buitenlandse werknemers zijn onderworpen aan de belastingwetgeving van zowel Nederland als van hun land van herkomst.
Vergoedingen
Naast het loon zijn er verschillende vergoedingen en premies, zoals: pensioenpremies, toelagen, overwerk, vakantiegeld en spaarloon. Deze kunnen allemaal van toepassing zijn op jouw specifieke situatie. Bel Larex als je vragen hebt over je salaris of vergoedingen.
Wekelijkse salarisbetaling
Larex betaalt de lonen van uitzendkrachten wekelijks uit. De uitzendkrachten ontvangen een loonstrook met een uitsplitsing van het brutoloon, de wettelijke inhouding en het nettoloon.
Salaris en betaling
De salarissen van uitzendkrachten die voor Larex werken zijn altijd conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de Nederlandse Bond van Uitzend- en Detacheringsondernemingen (NBBU). Het salaris is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, ervaring, deskundigheid, leeftijd en capaciteiten van de werknemer.