Veiligheid & Gereedschap

VEILIGHEID BEGINT BIJ JOU

Veiligheid op en rond de werkplek begint bij jou als vakkracht. Door het juiste gebruik van machines en gereedschappen, het werken volgens procedures, bedrijfsregels en kwaliteits-, milieu-, veiligheids- en brandvoorschriften. Ons doel is om gezondheids- en veiligheidsrisico’s te beperken tot een minimum. Daarom handteren wij onderstaande werkwijzen:

  • Selectie van vakkrachten met passende kwalificaties en ervaring
  • Instructies over de werkomstandigheden en veiligheid voordat aan een project wordt begonnen
  • Begeleiding op de eerste werkdag
  • Contactpersonen die de taal van de werknemer spreken
  • Evaluaties met de werknemer en de klant

VEILIGHEID EN GEREEDSCHAP

Larex verzorgt het benodigde gereedschap en beschermende kleding en materialen. Zo ga jij als vakkracht veilig en goed voorbereid aan de slag op de projecten voor onze klanten.

Ongeacht of je als vakkracht in een werkplaats of op een bouwplaats werkt, wij hebben diverse materialen beschikbaar, bouwhelmen, gehoorbescherming, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen met stalen neuzen, boren, gereedschapskisten met hamers, schroevendraaiers, enz.