Larex ondersteunt buitenlands personeel

Als buitenlandse arbeidskrachten aan de slag gaan bij Nederlandse opdrachtgevers, moeten zij enkele verzekeringen afsluiten. Vooral als de medewerkers voor het eerst in Nederland zijn, kan het lastig zijn om met Nederlandse instanties te communiceren en Nederlandse documenten te lezen.

Larex Personeelsbemiddeling ondersteunt haar uitzendkrachten uit het buitenland bij het aanvragen van noodzakelijke en nuttige verzekeringen.

Welke verzekeringen hebben buitenlandse werknemers nodig?

  • Ziektekosten verzekering

Welke verzekeringen zijn nuttig?

  • Aanvullende ziektekosten verzekering
  • Vrijwillige nabestaandenverzekering (Anw)
  • Vrijwillige ouderdomsverzekering (AOW)
  • Reisverzekering
  • WA-autoverzekering