Dobre umowy w Holandii zapewniają dodatkowy dzień urlopoywy

Dzięki nowym umowom w Holandii mamy dobrą wiadomość. W Larex dostaniesz jeden dzień urlopu i więcej dodatku urlopowego w 2020 roku. To już w torbie na Nowy Rok!

Każdy kraj ma własne przepisy prawa pracy, a Unia Europejska ma do tego dostęp i może wpływać na regulacje i uzupełnienia tych praw. UE umożliwia pracę w innym kraju Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń. Tak jak Polacy mogą pracować w Holandii przez Larex.

Umowy i nie tylko

Larex organizuje outsourcing specjalistów z UE do holenderskich firm w branżach: technicznej, budowlanej, metalowej czy malarskiej. Wszyscy nasi klienci to firmy, które działają zgodnie ze Zbiorowym Układem Pracy dla Pracowników Czasowych (CAO). CAO zawierają informacje dotyczące płacy minimalnej, urlopów i emerytur.

W Holandii umowy dotyczą również pracowników tymczasowych. Dotyczy to również pracowników z krajów Unii Europejskiej. W Larex zapewniamy, że te umowy są zawsze starannie przestrzegane.

Nowe przepisy dotyczące stabilizacji w zakresie umów na czas określony

Praca tymczasowa to w Holandii normalna rzecz. Powodem niskiego bezrobocia w Holandii w dużej mierze są agencje zatrudnienia. Co szósty holenderski pracownik jest zarejestrowany w agencji pracy tymczasowej. W Holandii ponad 1 mln osób pracuje na samozatrudnieniu, w tej grupie są m.in. hydraulicy, stolarze, spawacze, budowlańcy czy malarze.

Rząd holenderski zapewnia, że praca tymczasowa to umowa, która jest zgodna z przepisami i stworzył now ustawę mającą na celu równowagę na rynku pracy. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku (Wet Arbeidsmarkt in Balans, WAB). Ustawa ta zawiera przepisy dotyczące agencji pracy tymczasowej. Na przykład WAB określa, jak często i jak długo można pracować na umowach na czas określony.

W Larex dostosowaliśmy wszystkie dokumenty i procedury do nowej ustawy. Dzięki temu mamy pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawnymi, a każdy nasz pracownik otrzymują wszystkie świadczenia, jakie są regulowane w tej ustawie. Dotyczy to również pracowników z krajów Unii Europejskiej, którzy nie są holendrami.

Dodatkowe umowy i zabezpieczenia

Każda branża, w której pracują specjaliści zatrudnieni przez Larex (technika, budownictwo, metal i malarze) ma swoje CAO (Zbiorowy Układ Pracy dla Pracowników Czasowych). Ponadto istnieją odrębne umowy z agencjami pracy tymczasowej. Do tej pory istniały dwie wersje CAO, ponieważ każda organizacja patronacka miała własny rodzaj umowy.

Larex zastosował CAO NBBU organizacji, która ściśle kontroluje, czy przestrzegamy zasad umowy z pracownikiem i czy zapisane w umowie wynagrodzenie jest wypłacane zawsze na czas.

Więcej urlopu i dodatku urlopowego

Druga organizacja zrzeszająca agencje pracy tymczasowej nazywa się ABU (‘Algemene Bond Uitzendondernemingen’). Ostatnio NBBU i ABU postanowiły połączyć najlepsze z dwóch CAO, w jedną wspólną CAO. Zastanawiasz się, po co Ci tego typu informacja?

Powinieneś to przeczytać. Twoje bezpieczeństwo na holenderskim rynku pracy jest teraz jeszcze lepiej zorganizowane. I na koniec roku czeka Cię niewielki benefit. W 2020 roku masz prawo do jednego dodatkowego płatnego urlopu, a mny zwiększamy Twój dodatek urlopowy. Dobry początek w Nowym Roku.

Opublikowano w 23 grudnia 2020