Zgłaszanie chorobowego

Chorobę zgłasza się w następujących trzech krokach, wszystkie przed godziną 9:00:

  • Zgłaszasz chorobę telefonicznie osobie kontaktowej w projekcie.
  • Zgłoszenie choroby należy przekazać telefonicznie swojemu Account Managerowi w Larex.
  • Na koniec wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną, po czym przetworzymy Twoje zgłoszenie choroby.

UWAGA:

  • Jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinie 9:00 lub w inny sposób niż za pośrednictwem niniejszego formularza, pierwszym dniem chorobowego będzie uznany kolejny dzień pracy. Jeżeli zgłoszenie chorobowego nastąpi po kilku dniach od zachorowania, wówczas za pierwszy dzień choroby uznany zostanie dzień jej zgłoszenia.
  • Zgłoszenie może zostać dokonane po godzinie 9:00 jedynie, jeżeli do zachorowania doszło w trakcie pracy, bez dalszej możliwości jej kontynuacji.
  • Czy nie otrzymałeś wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru w ciągu 20 minut od zgłoszenia choroby? Jeśli tak, skontaktuj się ze swoim Account Managerem w Larex w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularza, aby nadal móc przetworzyć zgłoszenie choroby.

Aby kontynuować, wprowadź informacje w zaznaczonych polach.
Aby kontynuować, wprowadź informacje w zaznaczonych polach.

Powrót do zdrowia
  • Sprawdź w swoim potwierdzeniu przesłania zgłoszenia, jak możesz zgłosić powrót do zdrowia lub kliknij tutaj.
  • Jeżeli powrót do zdrowia nastąpi w weekend, zgłoś to niezwłocznie (także w sobotę lub niedzielę).