Czy mogę dostać ubezpieczenie zdrowotne na żonę i dzieci?

Ubezpieczenie zdrowotne dla rodziny jest możliwe, jeśli rodzinne ubezpieczenie medyczne jest opłacane w Polsce. Rejestracja członków rodziny musi być dokonana przez formularz E106.

Organizacja ubezpieczenia zdrowotnego przetworzy to automatycznie. Należy pamiętać, że ubezpieczenie dla Twojej rodziny nie będzie zarejestrowane w HollandZorg, ale w CVZ (spółce macierzystej).

Faktura ubezpieczeniowa dla Twojej rodziny zostanie wysłana do Twojego domu i musisz ją opłacić samodzielnie. Larex nie może potrącać kosztów rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego z Twoich zarobków. Uwaga: faktura przesłana przez CVZ do Twojego domu to faktura za rok!