Podatek dochodowy

Mieszkańcy Europy, którzy pracują w Holandii, są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego, w języku niderlandzkim zwanym "Loonbelasting". Zostanie on automatycznie potrącony z wynagrodzenia brutto pracowników. Kwota podatku jest wskazana na odcinku wypłaty i zeznaniu rocznym. Pracownicy zagraniczni podlegają przepisom podatkowym z Holandii, a także z ich kraju pochodzenia.