Jakość ,bezpieczeństwo i pewność

Jako zleceniodawca przywiązują Państwo ogromną wagę do jakości ,bezpieczeństwa i pewności w odniesieniu do zatrudnianych pracowników tymczasowych, jak i do agencji pracy tymczasowej, która ich do Państwa deleguje. Członkostwo w organizacji NBBU oraz certyfikacja NEN 4400-1 dają Państwu gwarancję, że Larex może spełnić Państwa życzenia i wymagania.

Larex idzie jednak jeszcze dalej. Fachowcy, jakich delegujemy do pracy w branży technicznej, budowlanej, metalowe i malarskiej, posiadają certyfikaty VCA lub są w stanie uzyskać je na życzenie. W ten sposób gwarantujemy bezpieczeństwo, zdrowie i troskę o ochronę środowiska na Państwa placu budowy.

Certyfikaty VCU i NEN oraz członkostwo w NBBU to wyznaczniki solidnego partnerstwa w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz w myśl holenderskiej Ustawy o odpowiedzialności podwykonawców (Wet Ketenaansprakelijkheid, WKA). Larex jest zatem rzetelnym partnerem. Mają Państwo pewność, że Państwa firma utrzyma obrany kurs i w odpowiedzialny sposób osiągnie swoje cele dzięki współpracy z Larex.

Agencja pracy tymczasowej zrzeszona w NBBU

Agencja Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV jest członkiem NBBU, Holenderskiego Związku Pośredników i Agencji Pracy Tymczasowej (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Współpracując z partnerem należącym do tej organizacji, zleceniodawcy i pracownicy nie ponoszą ryzyka. Ściśle kontroluje ona właściwe stosowanie Układu Zbiorowego Pracy, jakość procesów administracyjnych, prawidłowe prowadzenie firmy oraz terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i podatków.

Firmy wybierające agencję zrzeszoną w NBBU, cieszą się korzyściami, jakie daje formuła delegowania pracowników bez ryzyka otrzymania dodatkowych obciążeń i grzywien. Wysokie wymagania stawiane agencjom sprawiają, że większość spośród tysięcy firm pośredniczących, jakie działają w Holandii, nie jest w stanie pokonać wysoko zawieszonej poprzeczki, by móc zostać przyjętym do NBBU. Więcej na temat NBBU.

Certyfikacja NEN 4400-1: Norma Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy (Stichting Normering Arbeid)

Larex posiada certyfikat NEN 4400-1. Stanowi on potwierdzenie, iż we właściwy sposób prowadzimy naszą administrację, a także prawidłowo odprowadzamy podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu certyfikatowi firmy współpracujące z Larex nie ponoszą ryzyka otrzymania grzywny. Więcej o certyfikacji NEN 4400-1.

Certyfikacja VCU: Lista kontrolna BHP dla agencji pracy tymczasowej i biur pośrednictwa pracy

Certyfikacja VCU jest przeznaczona dla agencji delegujących pracowników do pracy, z którą wiąże się zwiększone ryzyko. Agencje pracy tymczasowej posiadające certyfikat VCU mają wiedzę na temat właściwych stosunków związanych z warunkami zatrudnienia, prawem pracy i zwolnieniami chorobowymi. Norma VCA opiera się na systemie VCA dla podwykonawców. VCA oznacza zaś listę kontrolną bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska dla podwykonawców. Więcej na temat VCA.

Koordynatorzy z Larex posiadają certyfikaty VCU

Koordynatorzy z Larex posiadają osobiste certyfikaty VCU. Są oni świadomi zagrożeń i wymogów z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Omawiają to z zatrudnianymi fachowcami. Ponadto sprawują oni także funkcję kontrolną w odniesieniu do sytuacji niebezpiecznych w miejscu pracy. W ostatecznym rozrachunku przyczynia się to do spadku liczby zwolnień chorobowych i wypadków przy pracy. To miła perspektywa, prawda?

Utalentowani fachowcy i certyfikacja VCA

Larex zachęca swoich utalentowanych fachowców do uzyskiwania certyfikatów VCA, a osobom, które ich nie posiadają, oferuje odpowiednie kursy. Coraz więcej pracowników Larex realizuje je i jest w posiadaniu certyfikatu VCA.