Larex i zawartość strony internetowej

Informacje umieszczone na tej stronie internetowej zostały przygotowane przez firmę Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV z największą starannością, jednakże bez gwarancji co do ich prawdziwości i kompletności. Firma Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV udostępnia za pośrednictwem niniejszej strony internetowej wyłącznie informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Larex. Istnieje możliwość wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadomienia.

Pomimo iż firma Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV dokłada wszelkich starań, by zapobiegać nadużyciom, nie ponosi ona odpowiedzialności za informacje i/lub komunikaty, które są przesyłane za pomocą Internetu przez użytkowników tej strony.

Odnośniki do stron, którymi nie administruje firma Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV zamieszczane są wyłącznie na potrzeby przekazywania informacji użytkownikom. Mimo iż firma Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV niezwykle starannie wybiera strony internetowe, do których prowadzą odnośniki, nie odpowiada ona za ich treść ani działanie, a także za jakość ewentualnych produktów i/lub usług, które są tam oferowane. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do stron, którymi nie administruje firma Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV

Prawa autorskie w odniesieniu do treści niniejszej strony internetowej należą do firmy Larex en DIT Personeelsbemiddeling

Wszelkie treści zamieszczone na tych stronach, jak np. teksty, elementy graficzne, logotypy, przyciski, pliki audio i oprogramowanie, stanową własność Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV lub jej licencjodawców i są chronione na mocy holenderskich i międzynarodowych przepisów prawnych o ochronie praw autorskich.

Całokształt (tj. konstrukcja, treść i struktura) zawartości znajdującej się na niniejszej stronie chroniony jest prawem autorskim. Żadna część tej całości nie może być powielana i/lub rozpowszechniana w postaci druku, fotokopii, mikrofilmu lub w jakiejkolwiek innej formie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV z siedzibą w Deventer.

Niniejsza strona internetowa została wykonana i jest użytkowana przez firmę Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV z Holandii. W odniesieniu do naszych usług i treści niniejszej strony zastosowanie mają przepisy prawa holenderskiego.