Praca w Unii Europejskiej

1 maja 2007 r. Holandia otworzyła swój rynek pracy dla wszystkich pracowników z krajów europejskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004.

Co oznacza to dla pracodawców?

Pracodawcy nie muszą wnioskować o wydanie pozwoleń na pracę dla naszych pracowników z Niemiec, Polski, Słowacji, Czech, Hiszpanii i Rumunii. Dotyczy to także specjalistów np. z Portugalii, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Bułgarii i Słowenii.

Zatrudnianie pracowników zagranicznych za pośrednictwem Larex

W przypadku specjalistów z takich krajów, jak np. Niemcy, Hiszpania, Rumunia, Portugalia, Polska, Czechy i Słowacja obowiązuje zasada, iż mogą oni być zatrudniani na takich samych warunkach jak fachowcy z Holandii. Mogą Państwo bez przeszkód obsadzać wszystkich oferowanych przez nas pracowników przy projektach realizowanych przez Państwa firmę. Nasi specjaliści ds. rekrutacji w Holandii znają wiele języków i są wśród nich rodzimi użytkownicy np. języka niemieckiego, polskiego, słowackiego, czeskiego, rumuńskiego czy hiszpańskiego.

Szukasz pracy? Zapoznaj się z naszymi ofertami.