Przydatne linki dla osób szukających pracy

Poniżej zamieszczamy linki do stron i adresy organizacji mających związek z usługami świadczonymi przez Larex. Oprócz tego podajemy odnośniki, które mogą być przydatne dla naszych utalentowanych fachowców z takich krajów, jak np. Niemcy, Polska, Hiszpania, Rumunia czy Słowacja.

Ambasady

Organizacje branżowe

  • Holenderski Związek Biur Pośrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej (NBBU – Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen): www.nbbu.nl
  • Lista kontrola BHP dla agencji pracy tymczasowej i biur pośrednictwa pracy (VCU): www.vca.nl
  • Lista kontrolna bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska dla podwykonawców (VCA): www.vca.nl
  • Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy (SNA – Stichting Normering Arbeid): www.normeringarbeid.nl

Kursy językowe

  • Kurs języka niderlandzkiego dla obcokrajowców: www.loi.nl

Bezpieczeństwo

  • Lista kontrola BHP dla agencji pracy tymczasowej i biur pośrednictwa pracy (VCU): www.vca.nl
  • Lista kontrolna bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska dla podwykonawców (VCA): www.vca.nl

Ubezpieczenia

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych na potrzeby zasiłku rodzinnego: www.svb.nl
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia w Hollandzorg: www.hollandzorg.nl

Normy pracy

  • Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy (SNA – Stichting Normering Arbeid)Pracy (Stichting Normering Arbeid – SNA): www.normeringarbeid.nl