Larex wspiera swoich pracowników zagranicznych

Gdy pracownicy zagraniczni zaczynają pracę u holenderskich zleceniodawców, muszą oni zawrzeć określone ubezpieczenia. Zwłaszcza w przypadku, gdy dany pracownik po raz pierwszy przyjeżdża do Holandii, komunikowanie się z holenderskimi instytucjami i zrozumienie dokumentów w języku niderlandzkim może być dla niego trudne.

Larex pomaga swoim utalentowanym fachowcom z zagranicy przy występowaniu o niezbędne i potrzebne ubezpieczenia.

Jakiego ubezpieczenia potrzebują pracownicy zagraniczni?

  • Ubezpieczenie zdrowotne

Jakie ubezpieczenia mogą się przydać?

  • Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
  • Dobrowolne ubezpieczenie dla osób najbliższych na wypadek śmierci (Anw)
  • Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne (AOW)
  • Ubezpieczenie podróżne
  • Ubezpieczenie OC pojazdu