Wypłaty i płatności

Szczegółowe informacje

Wypłaty i Płatności

Wynagrodzenie tygodniowe
Larex wypłaca wszystkim swoim specjalistom pensje co tydzień (tzw. tygodniówki). Pracownicy otrzymują odcinek wypłaty, przedstawiający płacę brutto, potrącenia (ubezpieczenie, mieszkanie) oraz wynagrodzenie netto.
Opłaty i składki
Oprócz wynagrodzeń istnieją różne opłaty i składki, takie jak: składki emerytalne, dodatki, nadgodziny, świadczenia urlopowe i oszczędności płacowe. W przypadku gdy masz jakieś pytania związane z wynagrodzeniami lub płatnościami skontaktuj się z działem wsparcia w Larex. 
Podatek dochodowy
Mieszkańcy Europy, którzy pracują w Holandii, są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego, w języku niderlandzkim zwanym "Loonbelasting". Zostanie on automatycznie potrącony z wynagrodzenia brutto pracowników. Kwota podatku jest wskazana na odcinku wypłaty i zeznaniu rocznym. Pracownicy zagraniczni podlegają przepisom podatkowym z Holandii, a także z ich kraju pochodzenia.
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe od momentu rozpoczęcia pracy. Oznacza to, że każda osoba, która mieszka i pracuje w Holandii, jest prawnie zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Wiemy, że załatwienie tego typu spraw, wymaga znajomości języka niderlandzkiego. W takich sytuacjach specjalista może liczyć na wsparcie i pomoc Larexu w załatwianiu tego typu spraw.

Jakie ubezpieczenia polecamy w Holandii?

  • Dodatkowe ubezpieczenia medyczne
  • Ubezpieczenie podróżne
  • Ubezpieczenie auta
  • ANW
  • AOW
Zasiłek na dzieci dla specjalistów zza granicy
Specjaliści, którzy mieszkają za granicą, a pracują dla holenderskiej firmy lub agencji mają prawo do zasiłku na opiekę nad dzieckiem. Aby otrzymać taki zasiłek od holenderskiego rządu, należy spełnić następujące warunki:
  • musisz zadeklarować wynagrodzenie do podatku dochodowego
  • musisz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne lub prowadzić własną działalność
  • świadczenia z tytułu opieki nad dziećmi są przyznawane rodzicom przez Sociale Verzekringsbank (SVB) i są wypłacane kwartalnie, wysokość zależy od liczby dzieci oraz ich wieku

Więcej informacji na temat świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi można znaleźć na stronie Sociale Verzekeringsbank w 3 wersjach językowych (angielskim, niemieckim i polskim).