Dla fachowców z zagranicy

Pracownikom mieszkającym za granicą i zatrudnionym za wynagrodzeniem w firmie holenderskiej przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego w Holandii lub w swoim kraju pochodzenia. To, jaki zasiłek jest najkorzystniejszy dla pracownika zagranicznego, zależy od indywidualnych okoliczności.

By otrzymać to świadczenie w Holandii, pracownicy muszą spełnić następujące warunki:

  • złożyć deklarację o podatku dochodowym
  • odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne lub prowadzić własną firmę.

Zasiłek rodzinny przyznaje rodzicom holenderski Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank, SVB) i jest on wypłacany raz na kwartał. Jego wysokość zależy od liczby dzieci i ich wieku.

Dalsze informacje na temat tego świadczenia można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.