Dobry sprzęt to połowa sukcesu

Firma Larex jest wraz ze zleceniodawcą zobowiązana do zapewnienia utalentowanym fachowcom środowiska pracy, w którym będą oni mogli pracować w sposób bezpieczny i efektywny przy użyciu maszyn, narzędzi i materiałów.

Larex dysponuje narzędziami i odzieżą ochronną. W razie potrzeby pracownik Larex pracujący u zleceniodawcy Larex może korzystać z tego asortymentu. Niezależnie od tego, czy wykonuje pracę w zakładzie czy na placu budowy.

Wyposażenie to obejmuje:

 • Kaski budowlane
 • Środki ochrony słuchu
 • Okulary ochronne
 • Maski ochronne dla malarzy
 • Różnego rodzaju kombinezony na potrzeby poszczególnych środowisk pracy (wewnątrz/na zewnątrz)
 • Obuwie ochronne
 • Wiertarki
 • Skrzynki na narzędzia z młotkami, śrubokrętami itp

Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie

Bezpieczeństwo w miejscu pracy i jego otoczeniu zaczyna się od korzystania we właściwy sposób z maszyn i narzędzi, przestrzegania procedur, zasad wewnętrznych oraz przepisów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Staramy się w miarę możliwości u źródeł zwalczać zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracownika. Założenie to realizujemy poprzez:

 • Selekcję fachowców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
 • Udzielanie z wyprzedzeniem instrukcji na temat warunków pracy i wymogów bezpieczeństwa
 • Opiekę w pierwszym dniu pracy
 • Osoby do kontaktu posługujące się językiem ojczystym pracownika
 • Oceny dokonywane z pracownikiem i zleceniodawcą

Czy mimo tego w trakcie pracy dochodzi do niebezpiecznej sytuacji? Zgłoś ją natychmiast pod numerem telefonu: +31 88 49 49 609.