Przejazdy do i z pracy

Pracownicy każdego dnia podróżują pomiędzy swoim miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Larex zapewnia dobre zakwaterowanie pracownikom tymczasowym zatrudnionym w Holandii, tak by mieszkali oni możliwie jak najbliżej miejsca pracy.

Wydajna i efektywna podróż

Pracownicy zagraniczni Larex pokonują duże odległości. Larex zapewnia wsparcie w zakresie organizacji wydajnych i efektywnych przejazdów pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy.

Larex zapewnia między innymi:

  • Kwaterowanie pracowników tymczasowych zatrudnionych u tego samego pracodawcy razem w jednym miejscu
  • Środki transportu dla pracowników tymczasowych
  • Zwrot kosztów dojazdu

Koszty podróży

Pracownicy tymczasowi Larex otrzymują zwrot kosztów dojazdu.