Zgodnie z NBBU CAO

Wynagrodzenie utalentowanych fachowców z Larex jest zgodne z Układem Zbiorowym Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Holenderskiego Związku Pośredników i Agencji Pracy Tymczasowej (NBBU). Wynagrodzenie zależy od rodzaju pracy, doświadczenia, wiedzy fachowej, wieku i kwalifikacji pracownika.

Cotygodniowa płatność

Larex wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia co tydzień. Otrzymują oni specyfikację wynagrodzenia z wyszczególnionym na niej wynagrodzeniem brutto, cotygodniowymi potrąceniami i wynagrodzeniem netto.

Świadczenia

Oprócz wynagrodzenia istnieją różnego rodzaju świadczenia i dodatki, jak np. składki emerytalne, zwroty kosztów, wynagrodzenia za nadgodziny i rezerwy. Mogą one mieć zastosowanie w konkretnych sytuacjach. Zadzwoń do Larex, by dowiedzieć się więcej na temat wynagrodzenia i wypłat.