Cazare

CAZARE

Cazare în zone rezidențiale

Larex deține mai multe case și apartamente pe teritoriul Țărilor de Jos pentru a oferi lucrătorilor temporari Larex o gamă largă de spații de cazare de calitate. Dorim să oferim un cămin lucrătorilor temporari și, în timpul alocării locuințelor, ținem cont de limba, cultura și distanța față de angajator. Distanța de călătorie până la locul de muncă este un punct important și îi acordăm atenție deosebită.

CERTIFICAT SNF

Larex este o agenție certificată SNF. Acest certificat este eliberat agențiilor de plasare temporară în muncă a personalului, care respectă standardele locative.

Stichting Normering Flexwonen (fundația pentru standarde de cazare a lucrătorilor flexibili, sau SNF) gestionează registrul organizațiilor care îndeplinesc standardul privind condițiile de cazare pentru lucrătorii migranți și, în același timp, menține acest standard. Organizațiile care oferă locuințe pentru lucrătorii migranți au opțiunea de a obține certificatul SNF.
În cazul în care se constată că locuința este nesatisfăcătoare și organizația nu reușește să remedieze situația în termen scurt, furnizorul de locuințe este înlăturat din registrul SNF. Obiectivul este de a oferi părților care se ocupă de cazarea lucrătorilor migranți - municipalități, angajatori, angajați, localnici - securitatea că aceste condiții de cazare a lucrătorilor migranți sunt adecvate.

Locuințele Larex îndeplinesc aceste standarde și pot fi recunoscute după autocolantul SNF