Otázky a odpovede týkajúce sa práce, dočasného zamestnávania a spoločnosti Larex

Na tejto stránke nájdete často kladené otázky a príslušné odpovede rozdelené podľa témy. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár.

Hľadám prácu

Má agentúra Larex prácu pre zamestnancov z iných európskych krajín?

Áno, pracovné miesta obsadzujeme pracovníkmi z celej Európskej únie.

Môžem v Holandsku poistiť aj manželku a deti?

Áno, ale je to možné iba vtedy, ak máte v domovskej krajine rodinnú poistku. Rodinné poistenie si v takom prípade vybavíte prostredníctvom formulára E106. Automaticky to spraví zdravotná poisťovňa. Vaša rodina však nebude poistená v poisťovni HollandZorg, ale v spoločnosti CVZ (zastrešujúca organizácia). Predpis rodinného poistného vám bude zaslaný domov a poistné si budete platiť sami, t. j. nebude vám zrážané zo mzdy. Pozor! Predpis poistného, ktorý vám zašle CVZ, je predpis ročného poistného.

Ak zbadám voľné pracovné miesto, ktoré ma zaujíma, budem musieť prísť na pracovný pohovor do Holandska?

Pracovný pohovor sa spravidla koná vo vašej domovskej krajine. Pohovor robí niektorý z našich miestnych zamestnancov. Pohovor môže prebiehať v holandskej pobočke, na ľubovoľnom mieste v Holandsku alebo telefonicky.

Práca pre Larex

Nedostal som výplatu.

Môže na to byť niekoľko dôvodov. Najčastejšie dôvody sú: (1) Nedostali sme váš výkaz odpracovaných hodín. (2) Váš výkaz odpracovaných hodín sme nedostali včas. (3) Výkaz odpracovaných hodín nepodpísal klient. (4) Počas holandských štátnych sviatkov sa v spoločnosti Larex nepracuje. (5) Štátne sviatky vo vašej domovskej krajine môžu mať vplyv na spracovanie mzdy bankami. Ak nejde ani o jeden z týchto dôvodov, môžete sa obrátiť na mzdové oddelenie spoločnosti Larex na telefónnom čísle +31 570-517115. Požiadajte o kontaktnú osobu, ktorá hovorí vašim materinským jazykom.

Zabezpečuje agentúra Larex zdravotné poistenie?

Áno, spoločnosť Larex má kolektívne zdravotné poistenie pre dočasných zamestnancov uzatvorené v poisťovni HollandZorg. Larex vám vybaví kolektívne zdravotné poistenie. Na tento účel vyplníte splnomocnenie, ktoré dostanete pri nástupe do zamestnania. Ako dočasný zamestnanec agentúry Larex sa už nemusíte o nič starať. Príspevok na zdravotné poistenie sa vám automaticky zrazí zo mzdy.

Dostal som nižšiu výplatu ako zvyčajne.

Môže na to byť niekoľko dôvodov: (1) Do výkazu odpracovaných hodín ste si nezapísali kilometre alebo ste ich zaevidovali nesprávne. (2) Ak ste boli 1 týždeň chorý alebo ste jeden týždeň nepracovali, bol vám zo mzdy aj tak zadržaný príspevok na zdravotné poistenie. (3) Zo mzdy vám bol odpočítaný príspevok na ubytovanie. (4) Dostali ste pokutu, ktorá sa vzťahuje na auto spoločnosti Larex. Pokuty sa uhrádzajú zo mzdy. (5) Vykonala sa oprava predchádzajúcej výplaty, ak sa ukázalo, že predošlá výplata bola nesprávna. Ak nejde ani o jeden z týchto dôvodov, môžete sa obrátiť na mzdové oddelenie spoločnosti Larex na telefónnom čísle +31 570-517115. Požiadajte o kontaktnú osobu, ktorá hovorí vašim materinským jazykom.

Chcem nastúpiť do práce po chorobe. Čo mám urobiť?

  1. Svoje zotavenie oznámte najneskôr do 9.00 hod. prostredníctvom stránky larex.eu/oznameniezotavenia
  2. Okamžite informujte aj svoju kontaktnú osobu v spoločnosti Larex.

Ako mám agentúre Larex nahlásiť, že som chorý?

  1. Svoju práceneschopnosť oznámte najneskôr do 9.00 hod. prostredníctvom stránky larex.eu/oznameniepraceneschopnosti
  2. Informujte aj svojho nadriadeného na projekte, na ktorom pracujete.
  3. Zostaňte počas dňa zastihnuteľný na telefóne, aby vám mohol zavolať váš casemanager*.

Kde môžu talentovaní profesionáli po ukončení zamestnania získať formulár E301?

Formulár E301 si môžu dočasní agentúrni zamestnanci vyžiadať v sídle holandského úradu práce UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen). Formulár im bude vystavený do 8 až 10 týždňov od podania žiadosti. V prípade skončenia zamestnania si formulár od UWV vyžiada agentúra Larex.

Môžem v Holandsku poistiť aj manželku a deti?

Áno, ale je to možné iba vtedy, ak máte v domovskej krajine rodinnú poistku. Rodinné poistenie si v takom prípade vybavíte prostredníctvom formulára E106. Automaticky to spraví zdravotná poisťovňa. Vaša rodina však nebude poistená v poisťovni HollandZorg, ale v spoločnosti CVZ (zastrešujúca organizácia). Predpis rodinného poistného vám bude zaslaný domov a poistné si budete platiť sami, t. j. nebude vám zrážané zo mzdy. Pozor! Predpis poistného, ktorý vám zašle CVZ, je predpis ročného poistného.

Čo mám robiť, ak som ochorel?

V prvý deň choroby najneskôr do 09:00 hod. osobne kontaktujte mzdové oddelenie agentúry Larex na tel. čísle +31 570-517115. Požiadajte o  kontaktnú osobu, ktorá hovorí vašim materinským jazykom.

O Larexe

Práca v Holandsku