Dobré náradie je polovica práce

Úlohou spoločnosti Larex v spolupráci s klientom je poskytnúť profesionálom pracovné prostredie, v ktorom môžu so strojmi, náradím a materiálmi pracovať bezpečne a efektívne.

Spoločnosť Larex má pre zamestnancov dostatok náradia a ochranného pracovného oblečenia. Profesionáli, ktorí nastupujú do práce u klienta spoločnosti Larex, môžu v prípade potreby čerpať z týchto zásob. Bez ohľadu na to, či pracujú v dielni alebo na stavbe.

Ide napríklad o toto vybavenie:

 • Prilby pre prácu na stavbe
 • Ochrana sluchu
 • Ochranné okuliare
 • Ochranné masky pre maliarov
 • Rôzne kombinézy do špecifického pracovného prostredia (interiér/exteriér)
 • Bezpečnostná obuv
 • Vŕtačky
 • Debny s náradím, kladivami, skrutkovačmi atď.

Bezpečnosť začína u vás

Bezpečnosť na pracovisku a v jeho okolí začína správnym používaním strojov a náradia, dodržiavaním postupov, prevádzkových predpisov a predpisov vzťahujúcich sa na kvalitu, ochranu životného prostredia, bezpečnosť a protipožiarnu ochranu. Usilujeme sa o to, aby sme riešili už samotnú príčinu vzniku nebezpečenstva a rizík pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

Preto vykonávame nasledujúce opatrenia:

 • Výber profesionálov so správnou kvalifikáciou a skúsenosťami
 • Poučenie o pracovných podmienkach a bezpečnostných požiadavkách pred začiatkom práce
 • Sprevádzanie pracovníka na pracovisku v prvý deň
 • Kontaktné osoby hovoriace jazykom zamestnanca
 • Vyhodnotenia spolu so zamestnancom a klientom

Vyskytli sa pri výkone práce nebezpečné situácie? Bezodkladne nám to nahláste na telefónnom čísle: +31 88 49 49 609.