Talentovaní profesionáli sú ubytovaní v obytných štvrtiach

Spoločnosť Larex sa usiluje zabezpečiť dočasným zamestnancom kvalitné ubytovanie, a preto vlastní niekoľko bytov a apartmánov po celom Holandsku. Pri prideľovaní ubytovania zohľadňujeme jazyk a kultúru pracovníkov. Okrem toho je dôležitým kritériom aj vzdialenosť od pracoviska.

Video z ubytovacích zariadení spoločnosti Larex

NBBU Certified Flex Home

Spoločnosť Larex má certifikát kvalitných ubytovaní „Certified Flex Home“. Certifikát sa vydáva agentúram dočasného zamestnávania, ktoré poskytujú ubytovanie v súlade s normami asociácie NBBU.

Tieto normy sú definované v kolektívnej zmluve pre dočasných agentúrnych zamestnancov. Nezávislá inštitúcia každý rok kontroluje, či sa tieto normy pre kvalitu ubytovania správne uplatňujú.

Ubytovacie zariadenia spoločnosti Larex spĺňajú uvedené normy, o čom svedčí nálepka Certified Flex Home.