V súlade s kolektívnou zmluvou NBBU

Mzda profesionálov zamestnaných v spoločnosti Larex je v súlade s kolektívnou zmluvou pre dočasných zamestnancov Holandskej asociácie sprostredkovateľských agentúr a agentúr dočasného zamestnávania (NBBU). Mzda sa odvíja od povahy práce, skúseností, odborných znalostí, veku a kvalifikácie profesionála.

Týždenná výplata

Spoločnosť Larex svojim zamestnancom vypláca mzdu týždenne. Zamestnanci dostávajú výplatnú pásku s rozpisom hrubej mzdy, zákonných odvodov a čistej mzdy.

Príspevky

Okrem mzdy môžu dostať aj rôzne príspevky a príplatky, ako sú napríklad: príspevok na dôchodkové zabezpečenie, náhrada výdavkov, príplatky za prácu nadčas a príspevky na cestovné náklady a ubytovanie. Môžu sa uplatňovať v rôznych situáciách. Ak máte otázky o mzde a príplatkoch, telefonicky kontaktujte spoločnosť Larex.