Práceneschopnosť musíte nahlásiť v prvý deň choroby do 9.00 hod. Po vyplnení nasledujúceho formulára Vás budeme kontaktovať a e-mailom dostanete potvrdenie o prijatí. Až potom spracujeme Vaše oznámenie o práceneschopnosti.

Oznamenie Praceneschopnosti

Skončenie práceneschopnosti musíte nahlásiť v prvý pracovný deň do 9.00 hod. Vyplňte nasledujúci formulár.

Oznamenie Zotavenia