Vďaka dobrým dohodám v Holandsku získate jeden deň platenej dovolenky navyše a vyšší dovolenkový príspevok

Uverejnené: 23. Decembra 2019 v kategórii Novinky

Vďaka novým dohodám, ktoré platia v Holandsku, máme pre vás dobré správy. V spoločnosti Larex dostanete v roku 2020 jeden deň dovolenky navyše a vyšší dovolenkový príspevok. To je pre nový rok už isté!

Každá krajina má vlastné zákony a predpisy týkajúce sa všetkého, čo súvisí s prácou. EÚ má na tento účel ešte doplňujúce a komplexnejšie predpisy. Tieto predpisy okrem iného umožňujú pracovať bez prekážok v inej členskej krajine EÚ. Napríklad v Holandsku, a to prostredníctvom personálnej agentúry Larex.

Dohody o mzde a iné predpisy
Spoločnosť Larex organizuje vysielanie odborníkov z EÚ do holandských podnikov v maliarskom a technickom odvetví, stavebníctve alebo kovospracujúcom priemysle. Všetko sú to podniky, ktoré pracujú v súlade s kolektívnymi zmluvami pre zamestnancov. Ide napríklad o dohody o minimálnej mzde, dôchodkovom zabezpečení a dovolenke.

V Holandsku to máme zariadené tak, aby sa tieto dohody o odmeňovaní vzťahovali aj na dočasných zamestnancov. A teda aj na zamestnancov z iných krajín EÚ. V spoločnosti Larex dbáme na to, aby sa tieto dohody vždy dodržiavali.

Nové právne predpisy týkajúce sa zabezpečenia pri dočasnej práci
Dočasná práca (dočasná agentúrna práca) je v Holandsku tou najbežnejšou vecou na svete. Za to, že v Holandsku je nízka nezamestnanosť, do značnej miery vďačíme agentúram dočasného zamestnávania. Každý šiesty pracujúcich Holanďan je zamestnaný v agentúre dočasného zamestnávania. Okrem toho v Holandsku pracuje viac ako jeden milión živnostníkov. Medzi nimi sa nájdu mnohí inštalatéri, tesári, zvárači a maliari.

Holandská vláda dohliada na to, aby sa dočasná práca vykonávala v súlade s právnymi predpismi. Na tento účel bol prijatý nový zákon, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2020: zákon o zachovaní rovnováhy na trhu práce, známy pod skratkou WAB. Tento zákon upravuje aj činnosť agentúr dočasného zamestnávania. V zákone WAB je napríklad stanovené, ako často a ako dlho sa smie pracovať na zmluvu o dočasnom pridelení zamestnanca.

Agentúra Larex už svoje personálne záležitosti a postupy zosúladila s týmto novým zákonom. Takto vieme zaručiť, aby bolo všetko podľa predpisov a naši zamestnanci dostali všetko, na čo majú nárok. Platí to aj pre vás, pretože nezáleží na tom, či ste z Holandska alebo inej členskej krajiny EÚ. Ak sa na základe nového zákona niečo zmení konkrétne pre vás, vaša stála kontaktná osoba vás o tom bude včas informovať.

Zmluvy nad rámec povinností, zvýšená bezpečnosť
Všetky odvetvia, v ktorých pracujú zamestnanci spoločnosti Larex (technické profesie, stavebníctvo, kovopriemysel, maliarstvo), majú vlastnú kolektívnu zmluvu (t. j. kolektívne zmluvy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami). Agentúry dočasného zamestnávania majú tiež svoje vlastné kolektívne zmluvy. Doteraz existovali dve, pretože každá zastrešujúca organizácia mala svoje vlastné zmluvy.

Agentúra Larex podliehala kolektívnej zmluve NBBU (Holandskej asociácie sprostredkovateľských agentúr a agentúr dočasného zamestnávania), kvalitnej organizácie, ktorá prísne dohliada na to, aby sme dodržiavali predpisy a vždy mali dostatok peňazí na včasné vyplácanie mzdy našim zamestnancom.

Kto by nechcel mať viac dní dovolenky a vyšší dovolenkový príspevok?
Druhou organizáciou pre agentúry dočasného zamestnávania je Všeobecný zväz agentúr dočasného zamestnávania (Algemene Bond Uitzendbedrijven, ABU). NBBU a ABU sa nedávno rozhodli spojiť to najlepšie z rôznych kolektívnych zmlúv do jednej spoločnej kolektívnej zmluvy. Ľahko si domyslíte, čo to sebou prináša.

Viac, než si myslíte. Vaša istota na holandskom trhu práce je teraz ešte lepšie zorganizovaná. Ešte pred koncom roka tak získate pekný darček. V roku 2020 máte nárok na jeden deň platenej dovolenky navyše vám zvýšime aj dovolenkový príspevok. Tomu sa povie príjemný začiatok nového roka.