Kvalita, bezpečnosť a istota

Ako klient požadujete vysokú kvalitu, bezpečnosť a istotu od prenajatého personálu, ako aj od agentúry dočasného zamestnávania, ktorá pre vás daných profesionálov zabezpečuje! Členstvo v holandskej asociácii NBBU a certifikácia podľa normy NEN 4400-1 vám dáva záruku, že spoločnosť Larex dokáže splniť vaše predstavy a požiadavky.

Agentúra Larex poskytuje ešte viac. Profesionáli zo stavebníctva, z technického, kovospracujúceho a maliarskeho odvetvia, ktorých vysielame, majú bezpečnostný certifikát VCA alebo si ho na vaše želanie môžu dorobiť. Takto je zaručená bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia na vašej stavbe.

Certifikáty VCU a NEN ako aj členstvo v asociácii NBBU sú základnými stavebnými kameňmi pevného partnerstva v súvislosti s bezpečnosťou a holandským zákonom o zodpovednosti v reťazci (Wet Ketenaansprakelijkheid – WKA). Spoločnosť Larex je takýmto spoľahlivým partnerom. Vďaka spolupráci s agentúrou Latex máte istotu, že vaša spoločnosť bude pokračovať v ceste za zodpovedným dosiahnutím svojho cieľa.

Agentúra dočasného zamestnávania akreditovaná asociáciou NBBU

Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV je členom Holandskej asociácie sprostredkovateľských agentúr a agentúr dočasného zamestnávania (NBBU). Ak sa obrátite na agentúru, ktorá je členom NBBU, nepodstupujete ako klient ani ako zamestnanec žiadne riziko. Asociácia prísne kontroluje dodržiavanie konkrétnej kolektívnej zmluvy, kvalitu administratívnych postupov, adekvátne riadenie podniku a včasné odvádzanie daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Podniky, ktoré sa rozhodnú pre agentúru dočasného zamestnávania akreditovanú asociáciou NBBU, môžu využívať výhody dočasného zamestnávania bez rizika dodatočného zdanenia alebo pokút. Na základe vysokých požiadaviek asociácie je pre drvivú väčšinu tisícok agentúr dočasného zamestnávania pôsobiacich v našej krajine členstvo v NBBU nedosiahnuteľné.  Prečítajte si viac o asociácii NBBU.

NEN 4400-1: Norma Nadácie pre pracovné normy (SNA)

Agentúra Larex je certifikovaná podľa normy NEN 4400-1. Certifikácia potvrdzuje, že našu administratívu vykonávame správne a okrem toho korektne odvádzame dane a odvody na sociálne zabezpečenie. V dôsledku spomínanej certifikácie podniky, ktoré s nami spolupracujú, neriskujú pokuty.  Prečítajte si viac o norme NEN 4400-1.

VCU: VCU znamená kontrolný zoznam pre bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia pre agentúry dočasného zamestnávania

Certifikát VCU je určený pre agentúry dočasného zamestnávania, ktoré poskytujú personál na vykonávanie prác spojených so zvýšeným rizikom. Agentúry dočasného zamestnávania s certifikátom VCU poznajú správne normy týkajúce sa pracovných podmienok, pracovného práva a práceneschopnosti. Norma VCU vychádza zo systému VCA pre dodávateľov. VCA znamená kontrolný zoznam dodávateľa pre bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia. Prečítajte si viac o VCA.

Account manageri agentúry Larex majú certifikát VCU

Account manageri agentúry Larex majú osobný diplom VCU. Sú informovaní o nebezpečenstvách a bezpečnostných požiadavkách na pracovisku. Prediskutujú ich s nasadzovanými kvalifikovanými pracovníkmi. Okrem toho majú za úlohu kontrolovať, či na pracovisku nevznikajú nebezpečné situácie. V konečnom dôsledku to vedie k zníženiu počtu absencií a nehôd. A to je príjemný pocit, čo poviete?

Kvalifikovaní pracovníci a certifikát VCA

Spoločnosť Larex podporuje kvalifikovaných pracovníkov pri certifikácii a profesionálom bez certifikátu VCA ponúka kurz. Čoraz viac profesionálov z agentúry Larex vďaka tomuto kurzu získa certifikát VCA.