Istota

Pri prenajímaní kvalifikovaného technického personálu je pre vás dôležitá istota, a to nielen pokiaľ ide o kvalitu profesionála. Musíte mať istotu, že máte do činenia s profesionálnou firmou, v ktorej je všetko dobre zorganizované. Túto istotu vám poskytuje agentúra Larex.

Spoľahlivá agentúra dočasného zamestnávania

Kvalifikovaných pracovníkov z krajín EÚ v súčasnosti zabezpečujú rôzne agentúry dočasného zamestnávania. Ak sa rozhodnete pre spoločnosť Larex, zvolíte si certifikovanú a spoľahlivú agentúru. Získate tak záruku, že vy aj dočasne pridelení zamestnanci sa môžete spoľahnúť na vynikajúce služby v súlade s holandskými normami a legislatívou. Svedčí o tom aj členstvo v asociácii NBBU a certifikát NEN 4400-1.

Intenzívna podpora našich profesionálov

Keďže spoločnosť Larex sa špecializuje na dočasné vysielanie technických pracovníkov z krajín, ako sú napríklad Nemecko, Rumunsko, Španielsko, Poľsko a Slovensko, poznáme ich kultúru. Našim profesionálom poskytujeme intenzívnu podporu a veľký dôraz kladieme na sprostredkovanie informácií o práci v Holandsku. Venujeme sa témam, ako sú bezpečnosť pri práci, konkrétne pracovné činnosti a ubytovanie. Certifikáty VCU a Certified Flex Home zdôrazňujú našu starostlivosť o našich kvalifikovaných pracovníkov.

Account manager je tu pre vás

Aj vy ako klient od nás dostanete podporu pri sprostredkovaní informácií o pracovných činnostiach a bezpečnostných požiadavkách. Klientov pravidelne navštevuje account manager, aby zaručil bezpečnosť a riadny výkon práce našich kvalifikovaných pracovníkov a zodpovedal všetky vaše otázky.

Spolupracujúci partneri spoločnosti Larex Personeelsbemiddeling

Spoločnosť Larex svojim klientom ochotne poskytuje kompletný servis. Vďaka kombinácii silných stránok a špecializácie spolupracujúcich partnerov dokážeme našim klientom poskytnúť kompletný balík služieb. Špecializácia jednotlivých spolupracujúcich partnerov nám umožňuje poskytovať všetkým klientom optimálne a komplexné služby.


DIT Personeel

Partner pre holandský technický personál
Pre vás je rozhodujúca jedna jediná otázka. Máte dostatok kvalifikovaných technických pracovníkov vždy, keď potrebujete? Ak to záleží len od nás, tak máte. So spoločnosťou DIT Personeel máte vždy k dispozícii dostatok profesionálov. V technických odvetviach, stavebníctve, priemysle, strojárstve, kovopriemysle a maliarskom odvetví. Pre profesionálov sme tu na 100 %.

Spoločnosti Larex a DIT Personeel spolupracujú, aby dokázali uspokojiť dopyt podnikov po kvalifikovaných technických pracovníkoch. Cieľom spoločnosti Larex je čo najväčšmi odbremeniť klientov. Bez ohľadu na to, akého profesionála si prenajímate a či hľadáte stály alebo dočasný technický personál – hlavným kontaktným partnerom je pre vás spoločnosť Larex.

www.ditpersoneel.nl