Daň z príjmu

Zahraniční pracovníci, ktorí cez agentúru Larex pracujú v Holandsku, musia v Holandsku platiť daň z príjmu. Túto daň z príjmu spoločnosť Larex zráža z vašej mzdy. Daň zo mzdy (loonheffing) uvedená vo výplatnej páske a v ročnom zúčtovaní dane sa sčasti skladá z dane z príjmu a sčasti z odvodov na sociálne zabezpečenie.

Na zamestnancov zo zahraničia sa vzťahuje holandská daňová legislatíva a daňová legislatíva domovskej krajiny.

Máte otázky o pravidlách zdaňovania, ktoré sa vzťahujú na prenajímaný personál spoločnosti Larex? Kontaktujte centrálu spoločnosti Larex na telefónnom čísle +31 88 49 49 600.